Akta
Podatek od osób fizycznych określany skrótem PIT to podatek bezpośredni, jaki niesie wszystkie dochody, które są zdobywane przez osoby fizyczne, na przykład z tytułu realizowania pracy o umowę. Obecnie możemy wyróżnić dwa typy podatków dochodowych na świecie, do których należy podatek globalny oraz podatek celularny.