Wszelki kierowca znakomicie wie, iż na drodze mogą stać się rozmaite rzeczy. Nieraz są to poważniejsze wypadki, czasami małe usterki, takie jak złapanie gumy, nierzadko zdarza się także brak paliwa. Na takie sytuacje naturalnie należy być porządnie przygotowanym, na przykład można wozić ze sobą zapasowe koło do wozu.
Dzisiaj bardzo dużo zainteresowania poświęca się sprawie ekologii i ochrony środowiska. Robi się wszystko, by jak najbardziej odciążyć matkę ziemię od zanieczyszczeń i śmieci powstających w wyniku działalności ludzkiej. Przedsiębiorstwa przemysłowe stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego wyjątkowo ważne jest, aby działać w zgodzie z określonymi zasadami i odpowiednio gospodarować powstającymi odpadkami.
Transport to pojęcie związane z przemieszczaniem dóbr oraz osób za pomocą właściwych urządzeń w różne oddalone od siebie miejsca. Dynamiczny rozwój techniczno-naukowy, który miał miejsce w osiemnastym i dziewiętnastym wieku z kulminacją w wieku dwudziestym, przyczynił się do powstania nowych, mniej czasochłonnych środków przewozu ludzi i dóbr. Transport to pojęcie dość szerokie i łączy w swym obrębie takie środki komunikacji jak transport koleją, morski, wodny (inaczej śródlądowy) albo samochodowy, ale tym najszybszym i coraz bardziej popularnym jest transport lotniczy.