Dzisiaj bardzo dużo zainteresowania poświęca się sprawie ekologii i ochrony środowiska. Robi się wszystko, by jak najbardziej odciążyć matkę ziemię od zanieczyszczeń i śmieci powstających w wyniku działalności ludzkiej. Przedsiębiorstwa przemysłowe stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego wyjątkowo ważne jest, aby działać w zgodzie z określonymi zasadami i odpowiednio gospodarować powstającymi odpadkami.
Transport to pojęcie związane z przemieszczaniem dóbr oraz osób za pomocą właściwych urządzeń w różne oddalone od siebie miejsca. Dynamiczny rozwój techniczno-naukowy, który miał miejsce w osiemnastym i dziewiętnastym wieku z kulminacją w wieku dwudziestym, przyczynił się do powstania nowych, mniej czasochłonnych środków przewozu ludzi i dóbr. Transport to pojęcie dość szerokie i łączy w swym obrębie takie środki komunikacji jak transport koleją, morski, wodny (inaczej śródlądowy) albo samochodowy, ale tym najszybszym i coraz bardziej popularnym jest transport lotniczy.
Nie od wczoraj wiadomo, iż śmierć bliskiej osoby zwykle sprawia u właściwie każdego z nas niewyobrażalny ból. W takich przypadkach, nie dość, iż musimy sobie w pewien sposób poradzić ze startą bliskiej osoby, musimy jeszcze zająć się kwestiami związanymi z organizacją pogrzebu.