Chcesz zmienić dostawcę gazu? Podpowiadamy, jak to zrobić

Uwolniono rynek gazu . Wspólnota Europejska nakazała przedsiębiorstwom obracającym takim paliwem sprzedaż części surowca na wolnym rynku poprzez giełdy towarowe.
Ma to między innymi spowodować, iż polski rynek stanie się bardziej przejrzysty, a przede wszystkim konkurencyjny.

reklama - marina

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Ilość firm oferujących takową możliwość rośnie z każdym miesiącem. Dzisiaj koncesję na sprzedaż owego paliwa posiadają 144 przedsiębiorstwa w całym kraju, jednak nie wszystkie działają na terytorium całego kraju jak też nie każda kieruje swoją ofertę do wszystkich.
fotka - dom

Autor: tom_stromer
Źródło: http://www.flickr.com
Jak zmienić dostawcę gazu? Wpierw trzeba nawiązać umowę z nowym zbywcą, działającym na terytorium dystrybutora. Następnie konieczne jest rozwiązanie aktualnej umowy ze zbywcą. Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmiany dostawcy gazu ziemnego będzie upływ okresu wypowiedzenia. Po nawiązaniu umowy z nowym zbywcą nieodzowne będzie zgłoszenie tego faktu Polskiej Spółce Gazowniczej, jaka administruje sieciami.

Jeżeli zainteresował Cię prezentowany w tym miejscu tekst, bez wahania zobacz jeszcze towarzyszące informacje (http://ambro.pl/przewoz-aut-osobowych-z-irlandii) – one też są godne polecenia.

Do zrealizowania wszelkich tych czynności konsument może upełnomocnić kogoś innego, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobligowany umożliwić nam zmianę sprzedawcy, nie później niż w czasie 21 dni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie zbywcy, poprzez odbiorcę lub upoważnionego przez niego zbywcę. Nowa firma najczęściej bierze wszelkie formalności na siebie, poczynając od dostarczenia wypowiedzenia obecnej umowy, po przygotowanie zawiadomienia o zmianie sprzedawcy i dostarczenie go do dotychczasowego operatora.

Jeżeli zmieniamy sprzedawcę prądu, to ten nowy oferuje nam wolnorynkowe taryfy, niezatwierdzone przez prezesa URE (rynek zliberalizowany).

Gdy interesuje Cię opisywany temat, to odsyłam do witryny, ponieważ odnajdziesz w tym miejscu wiele interesujących zagadnień w tym temacie.

Z kolei, jeżeli zmieniamy sprzedawcę gazu, to ten nowy powinien posługiwać się taryfami zatwierdzonymi przez prezesa URE.