Starsze osoby w Polsce łatwo nie mają, jeżeli nawet przez całe życie ciężko pracowały. Renty i emerytury są na poziomie często nie pozwalającym na normalną egzystencję, a jeżeli ktoś dodatkowo ma problemy ze zdrowiem, to jego sytuacja będzie rzeczywiście ciężka.