Każdy z nas chce spędzać czas w miłym towarzystwie. W tym miejscu można śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że człowiek jest ze swojej istoty osobą, która, aby wypełniać swoje role zawsze musi egzystować w rozległej grupie. jedynie pod takim warunkiem jesteśmy w stanie po wielokroć rozwinąć swoje kontakty, ale również popracować nad naszymi zdolnościami miękkimi.