Promocja jest fundamentem wszelkiej działalności. To, który sposób promocji wybierzemy powinno głównie zależeć od zakresu prowadzonej działalności, przekazywana informacja powinna być krótka i zwięzła, powinna mówić kto, co i gdzie, niekiedy dobrze jest, aby ciekawiła nabywcę.
Powinno się zamówić długopisy z nadrukiem z danymi kontaktowymi jednostki.