Bez urządzeń komputerowych nie ma życia w istniejącym świecie. Komputery dotrzymują towarzystwa w każdych okolicznościach, sterują ruchem ulicznym, sprawdzają chroniąc nasze konta bankowe, pomagają w biurze oraz towarzyszą w rozmowach. Pojawiają się w garderobie, przyrządach, szkłach kontaktowych.