Nowatorskie podejście, umiejętność pracy w grupie a także specjalistyczna wiedza to cechy, które powinien posiadać przyszły tester IT.

Obecnie program komputerowy jest bezkonkurencyjny nie tylko w przedsiębiorstwach, ale i w życiu codziennym. Z biegiem czasu, powstają coraz to nowsze procesy technologiczne. Ostatnie doniesienia z badań rynku pracy, wskazują na to, że profesjonaliści od telekomunikacji i informatyki, tworzą drugą co do wielkości zbiorowość najbardziej pożądanych pracowników.

Wszakże pomimo utrzymującego się popytu na praktyków tej branży, coraz częściej zdarza się, że od osoby zatrudnionej na stanowisku testera wymaga się nie tylko umiejętności z dziedziny informatyki ale sporych ponadprogramowych kompetencji osobistych.

inżynier informatyki

Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Wydawałoby się, że tester praca to ogólnie spokojna specjalność polegająca na spędzaniu dużej ilości godzin przed monitorem komputera i wpatrywaniu się czy pokaże się jakiś komunikat czy też nie. Praca tylko na pozór wydaje się nieskomplikowana, bezstresowa.

Żeby uzyskać większą ilość danych na przedstawiany tutaj temat, polecam pozostałe wciągające portale.

Tak prawdę mówiąc testerzy funkcjonują w ogromnym napięciu i zazwyczaj pod presją czasu. Zdają sobie sprawę, że są odpowiedzialni za jakość (audyt wewnętrzny iso 9001) przetestowanych programów.

Ponadto jest to praca z ludźmi, a co w konsekwencji od pracownika testującego programy, oczekuje się umiejętności współpracy z pozostałymi pracownikami, po to by otrzymywać znakomite wyniki. Ważne jest posiadanie zdolności międzyludzkich, pozwalających na rozpoczęcie i podtrzymanie profesjonalnej więzi między uczestnikami grupy jak również testerami a analitykami, w celu otrzymania jak najwyższych rezultatów.

komputery

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Standardowe obowiązki testera polegają na testowaniu oprogramowania, rejestrowaniu nieprawidłowości za pomocą wielorakich procedur i metodologii – zobacz tutaj. Każdy pracownik testujący przed wszczęciem swoich czynności testujących musi zaznajomić się z harmonogramem prac i wymaganiami dotyczącymi testowanego programu. Do tego bezwzględna jest umiejętność oceny i prawidłowego interpretowania przeanalizowanych w programie oczekiwań.

Z wyjątkiem wiedzy teoretycznej ważne jest, aby tester charakteryzował się również skrupulatnością, świadomością za powierzone działania zdroworozsądkowym podejściem scedowanych działań oraz umiejętnością prostego przedstawiania wiedzy o wyszukanym uchybieniu albo rozwiązaniu.