Bieżące warunki wymuszają na wszelkiego rodzaju, nawet na niedużych strukturach, konieczność bardziej wydajnej koordynacji wykonywania obowiązków przez używanie programów komputerowych. Wymaganie to podyktowane jest w głównej mierze relatywnym przyśpieszeniem pracy, ale również i wszelkich procesów pieniężnych, wymiany faktów i spotęgowaniem wydajności pracy.
Obecnie niewiele firm może sobie poradzić bez komputerów. Nawet w przypadku niewielkich, kilkuosobowych firm duża część pracowników ma jakieś laptopy czy komputery, na których realizuje swoje codzienne obowiązki. W dużych firmach sprzętu jest dużo więcej, poza tym mogą się pojawić urządzenia do sieci, albo serwery na używane oprogramowanie.

Zobaczmy jak działa konsulting it. Bez komputerów i całego oprogramowania z nimi powiązanego ciężko okazuje się obecnie cokolwiek uzyskać. Dlatego coraz częściej potrzebni są doradcy, którzy mówią w jaki sposób używać możliwości komputerów, a także podarują nam możliwość rozbudowania swojej sieci, tak żeby mieć szansę za jej pomocą doglądać całe funkcjonowanie firmy.

Obecnie musimy potrafić zarządzać biznesem. Przez jakiś czas był big boom na studia związane z zarządzaniem i marketingiem i nagle okazało się, że jest większa ilość ludzi do zarządzania aniżeli do pracy. Z tego też powodu jedynie najlepsi objęli ważne stanowiska. Jak im się to udało? Otóż poza standardowymi zdolnościami twardymi, które zdobyli na studiach mieli oni też umiejętności miękkie, których da się nauczyć się albo na kursach, albo po prostu wyssało się je z mlekiem matki.