Znaki towarowe są nierozerwalnie powiązane z prawem autorskim. Obydwa tematy stanowiące pole zainteresowania twórców podlegają właściwym przepisom prawnym. Gdy kupujemy znak jako wyjątkową usługę (jak choćby logo na stronę internetową), nie stajemy się jednak naturalnie wyłącznymi posiadaczami loga.