Unia Europejska jest to polityczno-gospodarczy sojusz Państw Europy. Teraz do danej struktury należy 28 państw. Dzięki takiemu układowi Państwa członkowskie dobrowolnie mogą wymieniać pomiędzy sobą artykuły oraz usługi. Takie rozwiązanie dało dużo możliwości na szybszy rozrost mniej zamożnych krajów starego kontynentu. Tymczasem taka niezależność oraz ułatwienia niosą ze sobą dodatkowe wydatki a także bariery.
Dzisiejszy rynek ma do zaoferowania własnym klientom wiele nowoczesnych produktów, jakie okazują się rzeczywiście przydatne i pomocne w rozwoju konkretnych branży. Zdecydowana większość osób skwapliwie korzysta z podobnych możliwości, ponieważ to gwarantuje pewność, że ich praca jest o wiele sprawniejsza.
Obecnie program komputerowy jest niezbędny nie tylko w przedsiębiorstwach, ale i w życiu codziennym. Z biegiem czasu, tworzą się coraz to nowe systemy programowe. Ostatnie raporty z diagnozowania rynku pracy, wskazują na to, że profesjonaliści zajmujący się transmisją i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju informacji, tworzą drugorzędną zbiorowość najbardziej pożądanych pracowników.
Aktualna sytuacja na rynku pracy wymaga od osób bezrobotnych przede wszystkim elastyczności. Jak wypowiadają się eksperci, jeśli konkretna osoba nie może znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie, to winna jak najprędzej się przekwalifikować. W przeciwnym przypadku będzie skazana na wieloletnie bezrobocie, a posiadane przez nią umiejętności najzwyczajniej z upływem miesięcy się zdezaktualizują.