Co jak co, ale bez konkretnych dziedzin nie da się prowadzić firmy. Wiemy, że wymagani są pracownicy, czy chociaż współpracownicy,jednak jest jeszcze bardziej niezbędna sprawa – rozliczanie wszystkiego. Bo jak sobie można wyobrazić przedsiębiorstwodziałające bez księgowego?