Rodzaje druku w poligrafii

We współczesnej poligrafii można wskazać dwie elementarne formy drukowania:
– drukowanie mechaniczne – nazywane analogowym,
– drukowanie elektroniczne – druk cyfrowy.
Obie formy są szeroko rozpowszechnione i w zależności od pożądanego efektu końcowego można stosować dowolną technikę.

Drukowanie mechaniczne obejmuje

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery odmienne formy:
– drukowanie płaskie,
– drukowanie wklęsłe,
– wydruk wypukły,
– sitodruk.

Wyżej wymienione techniki wymagają zrobienia form drukarskich, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

{Formą druku płaskiego jest druk offsetowy. Druk w tej technice polega na transportowaniu barwnika z formy drukarskiej na podłoże dzięki właściwościom fizyczno-chemicznym elementów drukujących oraz niedrukujących formy drukarskiej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją w zawiązku z czym nie przenoszą farby. Farba drukarska przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących poprzez wykorzystanie cylindra offsetowego. W przypadku tej techniki otrzymać można najmniejszą grubość warstwy barwnika na nośniku.
Wśród urządzeń offsetowych wyróżnić można następujące typy maszyn: arkuszowe i zwojowe.

W technice drukowania wklęsłego forma drukowa posiada elementy drukujące umieszczone poniżej elementów niedrukujących. Farba jest nakładana na formę drukarską później za pomocą profesjonalnego noża – rakla – jest ona zbierana z elementów niedrukujących a następnie przenoszona bezpośrednio na podłoże.

Masz zamiar poszerzyć swą wiedzę na ten temat? Namawiamy zatem do zaglądnięcia do nowej strony. Tam oczekuje na Ciebie dzisiejszy wpis (http://www.c-l.pl/narzedzia/).

Wśród sposobów druku wklęsłego należy wymienić :
– rotograwiurę (kosztowna technika , wykorzystywana przeważnie do projektów wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji lub wyrobów dekoracyjnych),
– starodruk (technika stosowana przy produkcji papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (wykorzystywany do drukowania na powierzchniach nieregularnych , np. długopisów.

W druku wypukłym elementy drukujące w formie drukarskiej są umiejscowione wyżej niż elementy niedrukujące. Farba drukarska jest nakładana wyłącznie na elementy drukujące a później przenoszona jest na podłoże. W druku wypukłym wyróżnia się :
– typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś mało popularna,
– fleksografia – technika używana głównie do druku opakowań.

Sitodruk to forma wydruku, w której wykorzystywana jest forma drukowa w postaci siatki z otworami, z których część otworów jest zakryta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba drukarska jest przeciskana za pomocą rakla i transportowana na podłoże. Sitodruk jest metodą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Najczęściej wykorzystywany jest w przypadku druku małych nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed