Rozwód to bardzo skomplikowany problem

Decyzja o rozwodzie to niezwykle trudny temat dla partnerów. Rozwód jak i połączone z tym postępowanie sądowe stanowi dla obojga partnerów stresujące i pełne emocji doświadczenie. Rozwód to wyjście ekstremalne, w wypadku gdy brak jest szans na kontynuowanie małżeństwa. Warunkiem zezwalającym na otrzymanie rozwodu jest trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
O rozwód może wystąpić każdy z małżonków i złożyć pozew w Sądzie. Odpowiednio przygotowany pozew o rozwód przynosi możliwość zdobycia wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia konkretnej argumentacji i roztropnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich reprezentantów. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego symbolizuje ustanie między partnerami wszelkich więzi które winny cechować typowe i prawidłowo funkcjonujące związki małżeńskie.

Porównaj – http://magdalenagrzeskowiak.pl/okancelarii/prawo-rodzinne-i-opiekuncze.html

Znaczy to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, mentalnym i majątkowym. Trwałość rozkładu symbolizuje jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi spajającej partnerów. Bywa, że mąż i żona dochodzą do wniosku, że popełnili pomyłkę zawierając związek małżeński, ale nie żywią z owego tytułu do siebie urazy ani żalu. Chcą się rozstać kulturalnie, uczciwie podzielić dostatek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie mieszkał samodzielnie i miał własne życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez wymieniania winy jest idealnym rozwiązaniem stosunku małżeńskiego – www.

Sąd zajmuje się także tematem małoletnich latorośli małżonków, jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Sąd oświadcza, któremu z rodzicieli powierzyć władzę rodzicielską. Poza tym jeżeli idzie o małoletnie dzieci stron, sąd wymienia też w wyroku rozwodowym, w jakiej wielkości każdy z współmałżonków jest zobowiązany płacić alimenty. Złożenie pozwu o rozwód to rozpoczęcie długiej drogi.

Rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji gdy małżonkowie decydują się na polubowne rozstanie. Natomiast to w jaki sposób rozwiązać problem najpoprawniej doradzi adwokat. To on zadecyduje jakie wyjście będzie najlepsze w konkretnym przypadku.