Sensory jako zdalne dozorowanie sterowania

Sensory sygnalizacji krańcowej służą do zdalnego kontrolowania krańcowych położeń siłowników pneumatycznych, lub ręcznych przekładni do sterowania instalacji. Wyłączniki takie pozwalają na podłączenie zaworu kierującego siłownikiem poprzez zestaw czujnika, co zezwala na symplifikację instalacji elektrycznej.

Odkurzacz Miele S5 Medicair

Autor: Miele Sp. z o.o.
Źródło: Miele Sp. z o.o.
Wyłączniki krańcowe włącznik krańcowy służą do informowania transFormacji miejsca sprzętu, albo jego części tak, ażeby zapobiegać uszkodzeniu urządzenia na skutek jej przemieszczenia poza usytuowanie dozwolone. W zależności od trybu połączenia zestyków do programu kierującego, zachodzi uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej, bądź zatrzymanie silnika maszyny. Wyłącznik wyekwipowany jest w dźwignię z rolką, jaka obraca się w momencie połączenia z elementem zmieniającą położenie. Oprócz dźwigni, sensor urządzony jest w nóżki montażowe, ewentualną dźwignię resetu, także dwa wyjścia dla wypustów kablowych. Wewnątrz posiada mechanizm uruchamiający i wyznaczoną liczbę mikrostyków.
Samsung

Źródło: pixabay.com

Wyłączniki krańcowe są prostymi elektromechanicznymi wyłącznikami do użycia w wielu aplikacjach, żeby wykryć punkty ruchomych części, nie wprost związanych z bezpieczeństwem maszyn. Są wyekwipowane w obudowę zwykle mieszczącą styki przełączne.

Stosowane są przeważnie w drobnych maszynach do regulacji czynności drobnych mechanizmów takich jak stoły obrotowe, wózki dźwigniowe, zawory hydrauliczne, lub nawet w maszynach wyposażonych w osłony ochronne. Największe stosowanie to ochrona All Secure – (monitoring gdańsk) urządzeń w przemyśle ciężkim, również w warunkach dużej wilgoci, zapylenia.