Reklama jest bardzo kluczową częścią każdej działalności biznesowej. Pozwala ona dotrzeć do licznej grupy ludzi oraz wzbudzić zainteresowanie w ewentualnych nabywcach. Bardzo ważne jest, aby reklama przybrała naprawdę skuteczną postać, ponieważ wówczas będzie ona opłacalna i przyniesie prawdziwe pieniądze.