Tworzenie przez nas prac naukowych bez wątpienia jest zadaniem niezwykle wymagającym. W toku redagowania naszych prac intelektualnych zmuszeni jesteśmy do używania zagranicznej literatury. Taki stan rzeczy na pewno jest dla nas nieprzyjemny, bowiem raz za razem nasza wiedza na temat danego języka jest względnie uboga.