Bieżące warunki wymuszają na wszelkiego rodzaju, nawet na niedużych strukturach, konieczność bardziej wydajnej koordynacji wykonywania obowiązków przez używanie programów komputerowych. Wymaganie to podyktowane jest w głównej mierze relatywnym przyśpieszeniem pracy, ale również i wszelkich procesów pieniężnych, wymiany faktów i spotęgowaniem wydajności pracy.