Można stwierdzić, że w ogromnej ilości sytuacji naszego życia niezbędna jest współpraca. To bardzo optymistyczne, że są osoby mający interesujące talenty, dzięki czemu mogą się przyłożyć do obopólnego sukcesu. Najczęściej, gdy posiadamy firmę szukamy takich ludzi, by byli pomocni w określonych zadaniach. czasem są to sprawy niekoniecznie interesujące, lecz niekiedy musimy wybrać naprawdę trafnie, ponieważ w grę wchodzi korzyści naszej firmy. Tak jest z pewnością w zakresie outsourcingu it.
Unia Europejska jest to polityczno-gospodarczy związek Państw Europy. Teraz do tej struktury należy 28 państw. Dzięki danemu układowi Państwa wchodzące w skład bez problemu są w stanie zamieniać pomiędzy siebie materiały oraz usługi. Takie rozstrzygnięcie zapoczątkowało wiele sposobności na szybszy progres mniej zamożnych krajów starego kontynentu. Tymczasem taka niezależność oraz udogodnienia niosą ze sobą dodatkowe koszty i bariery.