Unia Europejska jest to polityczno-gospodarczy sojusz Państw Europy. Obecnie do tej struktury zalicza się 28 krajów. Dzięki owemu związkowi Państwa członkowskie łatwo są w stanie wymieniać pomiędzy siebie materiały jak i usługi. Takie rozstrzygnięcie dało dużo możliwości na skuteczniejszy rozrost mniej zamożnych państw starego kontynentu. Tymczasem owa niezależność oraz udoskonalenia niosą ze sobą dodatkowe koszty i trudności.