Podatek od osób fizycznych formułowany skrótem PIT to podatek bezpośredni, jaki obejmuje wszystkie dochody, jakie są uzyskiwane przez osoby fizyczne, na przykład z tytułu wykonywania pracy o umowę. Aktualnie zdołamy wyróżnić dwa modele podatków dochodowych na świecie, do których przynależy podatek globalny oraz podatek celularny.