Zniszczenie akt niearchiwalnych trzeba powierzyć fachowej firmie

Obecna dokumentacja jest bardzo zróżnicowana, gdy chodzi o jej wartość poznawczą lub przydatność do bieżącego funkcjonowania danej jednostki budżetowej. Podsumowanie i bilans roczny po kilku latach nie mają już prawie żadnego wpływu dla przyszłego rozkwitu dużego zakładu ale za to stanowią fantastyczne źródło archiwalne.

Dokument

Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Rachunek, raport kasowy, wyciąg bankowy czy inny jednostkowy dowód księgowy, zawierają najczęściej bardzo mierzalny, praktyczny, bo dowodowy walor dla firmy ale znikomy dla badacza archiwalnego. Dlatego zgodnie z prawem dzielimy dokumentację na zbiory archiwalne, odłożone do wieczystego składowania, oraz na dokumentację której się nie przechowuje, którą należy zdematerializować po upływie właściwego okresu przetrzymywania.

Taki podział usprawnia sposób postępowania z poszczególnymi kategoriami archiwalnymi akt podczas ich gromadzenia, porządkowania, zapisywania i magazynowania w składnicy akt. Kiedy dokumentacja niestanowiąca kartotek archiwalnych straci swoją przydatność do celów praktycznych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – oddaniu do recyklingu lub zlikwidowanie. Usuwanie dokumentów jest jedną z podstawowych

Dokumenty

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

prac archiwizujących – poczytaj. Nie właściwie przeprowadzone niszczenie dokumentów może wyrządzić nieodwracalne następstwa.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie warty zainteresowania, to kliknij tu. Znajdujące się tam wiadomości także Cię zaciekawią – to bardzo użyteczne informacje (https://www.hurt.domwina.pl/Wina-dla-Horeca-cabout-pol-48.html).

Prawidłowe likwidowanie dokumentów to działania, które trzeba wykonać skrupulatnie, z namysłem, z poczuciem odpowiedzialności i ze świadomością, że informacji z wybrakowanych dokumentów nie sposób odratować. W jednostkach państwowych i samorządowych, po uzyskaniu każdorazowej akceptacji na unicestwienie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich faktyczne wyłączenie z zasobu archiwalnego.

Natomiast każde pisma posiadające dane osobowe mogące mieć wpływ na rozpoznanie ludzi np. formularze osobowe, karty chorobowe, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy zlikwidować według takiej procedury żeby nie było szansy ich odtworzenia – poczytaj.

Czy w kontekście prezentowanej tematyki masz więcej pytań? Jeśli tak, kliknij ten odnośnik – to nie powinno za żadne skarby umknąć Twojej uwadze!

Dlatego też najlepiej jest skorzystać z usług wprawionych firm dysponujących wydajnymi maszynami do niszczenia dokumentacji. Na makulaturę można przekazywać tylko zdezaktualizowane archiwalia jawne.