Obecna dokumentacja jest bardzo zróżnicowana, gdy chodzi o jej wartość poznawczą lub przydatność do bieżącego funkcjonowania danej jednostki budżetowej. Podsumowanie i bilans roczny po kilku latach nie mają już prawie żadnego wpływu dla przyszłego rozkwitu dużego zakładu ale za to stanowią fantastyczne źródło archiwalne.

Dokument

Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Rachunek, raport kasowy, wyciąg bankowy czy inny jednostkowy dowód księgowy, zawierają najczęściej bardzo mierzalny, praktyczny, bo dowodowy walor dla firmy ale znikomy dla badacza archiwalnego. Dlatego zgodnie z prawem dzielimy dokumentację na zbiory archiwalne, odłożone do wieczystego składowania, oraz na dokumentację której się nie przechowuje, którą należy zdematerializować po upływie właściwego okresu przetrzymywania.

Zaciekawił Cię tekst?! Mamy dla ciebie dodatkowe info, dlatego kliknij ten link na ten temat.

Taki podział usprawnia sposób postępowania z poszczególnymi kategoriami archiwalnymi akt podczas ich gromadzenia, porządkowania, zapisywania i magazynowania w składnicy akt. Kiedy dokumentacja niestanowiąca kartotek archiwalnych straci swoją przydatność do celów praktycznych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – oddaniu do recyklingu lub zlikwidowanie. Usuwanie dokumentów jest jedną z podstawowych

Dokumenty

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

prac archiwizujących – poczytaj. Nie właściwie przeprowadzone niszczenie dokumentów może wyrządzić nieodwracalne następstwa.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie warty zainteresowania, to kliknij tu. Znajdujące się tam wiadomości także Cię zaciekawią – to bardzo użyteczne informacje (https://www.hurt.domwina.pl/Wina-dla-Horeca-cabout-pol-48.html).

Prawidłowe likwidowanie dokumentów to działania, które trzeba wykonać skrupulatnie, z namysłem, z poczuciem odpowiedzialności i ze świadomością, że informacji z wybrakowanych dokumentów nie sposób odratować. W jednostkach państwowych i samorządowych, po uzyskaniu każdorazowej akceptacji na unicestwienie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich faktyczne wyłączenie z zasobu archiwalnego.

Natomiast każde pisma posiadające dane osobowe mogące mieć wpływ na rozpoznanie ludzi np. formularze osobowe, karty chorobowe, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy zlikwidować według takiej procedury żeby nie było szansy ich odtworzenia – poczytaj.

Czy w kontekście prezentowanej tematyki masz więcej pytań? Jeśli tak, kliknij ten odnośnik – to nie powinno za żadne skarby umknąć Twojej uwadze!

Dlatego też najlepiej jest skorzystać z usług wprawionych firm dysponujących wydajnymi maszynami do niszczenia dokumentacji. Na makulaturę można przekazywać tylko zdezaktualizowane archiwalia jawne.